Image


Fabrication de canots  Sheshatshiu, en 1921 (photo E.M. Kindle)

Fabrication de canots Sheshatshiu, en 1921 (photo E.M. Kindle)Retour